جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : گروه مهندسی پزشکی، موسسه آموزش عالی آفرینش علم گستر بروجرد، لرستان، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی برق
  • گرایش : مهندسی پزشکی-بیوالکتریک
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1401/06/28
مقالات جدیدترین ژورنال ها