جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
4 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 4 مقاله
  توضیحات : استادیار گروه علوم انسانی ،دانشکده حقوق ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت ،یزد
  جزئیات بیشتر
  • رشته : -
  • گرایش : -
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/07/11
مقالات جدیدترین ژورنال ها