جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه شهرکرد
  تحصیلات : کارشناسی
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی مهندسی طبیعت، دانشگاه شهرکرد
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی عمران
  • گرایش : مهندسی محیط زیست
  • تحصیلات : کارشناسی
  • تاریخ انتشار : 1401/07/17
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها