جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه زابل
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دکترای آبیاری وزهکشی استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده آب و خاک دانشگاه زابل
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی کشاورزی
  • گرایش : آبیاری و زهکشی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/07/17
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها