جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه ایلام
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ایلام
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم اقتصادی
  • گرایش : علوم اقتصادی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/07/18
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها