جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دکتری تخصصی معماری، عضو هئیت علمی گروه معماری، آموزش عالی بینالود، مشهد، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : معماری
  • گرایش : معماری
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/07/19
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها