جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی ارشد معماری اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
  جزئیات بیشتر
  • رشته : معماری
  • گرایش : مهندسی معماری اسلامی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/07/21
مقالات جدیدترین رویدادها