جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت نظارت و ارزشیابی مکتبی، دانشکده عقیدتی سیاسی شهید محلاتی (ره)، قم، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : -
  • گرایش : -
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/07/24
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها