جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم قرآنی خوی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، خوی، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : الهیات و معارف اسلامی
  • گرایش : علوم قرآن و حدیث
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1401/07/26
مقالات جدیدترین رویدادها