جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجو کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : فقه و حقوق
  • گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/08/02
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها