جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه یاسوج
  تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ اسلام دانشگاه یاسوج
  جزئیات بیشتر
  • رشته : تاریخ
  • گرایش : تاریخ اسلام
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/08/11
مقالات جدیدترین ژورنال ها