جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجو دوره کارشناسی آموزش زبان و ابیات فارسی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید مفتح شهرری
  جزئیات بیشتر
  • رشته : زبان شناسی همگانی
  • گرایش : آموزش زبان فارسی
  • تحصیلات : کارشناسی
  • تاریخ انتشار : 1401/08/11
مقالات جدیدترین ژورنال ها