جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : باشگاه پژوهشگران و نخبگان، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : -
  • گرایش : -
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1401/08/25
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها