جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : کارشناسی ارشد داخلی جراحی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : پزشکی
  • گرایش : جراحی عمومی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/08/29
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها