جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه آزاد تهران مرکز
  جزئیات بیشتر
  • رشته : روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
  • گرایش : روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/08/30
مقالات جدیدترین رویدادها