جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : کارشناس علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس بنت الهدی صدر اردبیل، آموزگار
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم تربیتی
  • گرایش : علوم تربیتی
  • تحصیلات : کارشناسی
  • تاریخ انتشار : 1401/09/05
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها