جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : گروه مهندسی پزشکی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی مواد
  • گرایش : مهندسی پزشکی - بیومواد
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1401/10/03
مقالات جدیدترین رویدادها