جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : دانشجوی دکترای تاریخ تطبیقی هنر اسلامی، دانشگاه آزاد بین المللی کیش، ایران، کیش
  جزئیات بیشتر
  • رشته : هنر
  • گرایش : هنر اسلامی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/10/11
مقالات جدیدترین ژورنال ها