جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : مدرس دانشگاه، دکتری تخصصی حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : حقوق خصوصی
  • گرایش : حقوق خصوصی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/11/01