جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : department of horticulture, faculty of crop sciences, sari agricultural sciences and natural resources university, sari, iran
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی کشاورزی
  • گرایش : علوم باغبانی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1401/11/13
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها