جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی دکتری، رشته آگروتکنولوژی، واحد بم، دانشگاه آزاد اسلامی، بم، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی کشاورزی
  • گرایش : اکولوژیک (اگرواکولوژی)
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/12/08
مقالات جدیدترین ژورنال ها