جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه بیرجند
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : زبان و ادبیات فارسی
  • گرایش : زبان و ادبیات فارسی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/12/14
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها