جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تنکابن
  جزئیات بیشتر
  • رشته : روانشناسی
  • گرایش : روانشناسی بالینی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/12/16
مقالات جدیدترین ژورنال ها