جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه تهران
  تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : کارشناسی ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
  • گرایش : آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/12/21
مقالات جدیدترین ژورنال ها