جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : سازمان امورمالیاتی ، دانشجوی دکترای مدیریت کسب و کار، دانشگاه پیام نور بستان آباد
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مدیریت اجرایی
  • گرایش : مدیریت MBA
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/12/22
مقالات جدیدترین رویدادها