جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده برق و کامپیوتر، صنعتی قم، قم، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی برق
  • گرایش : برق
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/12/22
مقالات جدیدترین ژورنال ها