جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
  • گرایش : تربیت بدنی و علوم ورزشی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1402/01/21
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها