جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : آموزگار، رشته جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی گوگان، آذرشهر، تبریز، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : جغرافیا
  • گرایش : جغرافیا
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1402/08/09
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها