دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS
سطح پشتیبانی : برنزی
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
تاکنون مقاله ای برای این رویداد ثبت نشده است!!!
 • دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS
  دسته بندی ها : کشاورزی - علوم انسانی - جغرافیا - علوم زیستی - مدیریت
  سطح رویداد : ملی
  نوع رویداد : حضوری
  مهلت ثبت نام : 1400/11/14
  تاریخ انتشار : 1400/09/03
  دبیرخانه رویداد : دبیرخانه دائمی رویداد
  وضعیت رویداد : برگزار شده
  جزئیات بیشتر رویداد
  • مهلت ارسال چکیده : 1400/11/14
  • مهلت ارسال مقاله : 1400/11/14
  • زمان برگزاری : 1400/12/04
  • شهر محل برگزاری : ساری
  • دبیرخانه رویداد : دبیرخانه دائمی رویداد
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد : 01133687892
  • ایمیل دبیرخانه رویداد: envirs[at]sanru.ac.ir

  دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و gis

  این کنفرانس با توجه به بین رشته ای بودن از یک طرف و استفاده از فناوری جدید ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی می تواند مشارکت بسیاری از وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و حتی بخش های خصوصی را به همراه داشته باشد.

  https://www.tpbin.com/event/details/20211124124416411169b435

  محور کنفرانس:

  مدیریت منابع آب

  مدیریت تغییرات کاربری اراضی کشاورزی، منابع طبیعی و سکونتگاهی

  مشارکت اجتماعی در صیانت از منابع ملی به منظور صیانت از امنیت ملی در آینده

  حفاظت از اراضی ساحلی به منظور استفاده از پتانسیل گردشگری و محیط زیستی

  صیانت از آب بندانها  به منظور توسعه کشاورزی و صنعت گردشگری

مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها