حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر سرمایه فکری سبز با استفاد از danp

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 455
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر سرمایه فکری سبز با استفاد از danp

  سرمایه فکری سبز در شرکت‌هایی که بر ثبات و پایداری خود از طریق انتقال دانش، توجه به مقررات محیطی، به کارگیری تکنولوژی‌های نوین، انجام بهترین عملیات و اِعمال ابتکارات به منظور دستیابی به هدف‌های شرکت تمرکز کرده‌اند، نقشی حیاتی ایفا می‌کند و شرکت ها را قادر می‌سازد که مقررات محیطی بین‌المللی را رعایت کرده و رضایت‌مندی مصرف کنندگان حساس به محیط را فراهم آورند که این امر منجر به ایجاد ارزش برای شرکت‌ها می‌شود. بر این اساس شناسایی عوامل موثر بر سرمایه فکری سبز مهم به نظر می رسد که پژوهش حاضر با این هدف انجام شد. این تحقیق، با توجه به نوع زمینه از نظر گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی-تحلیلی است. از نظر هدف پژوهش حاضرکاربردی است.

  جامعه آماری پژوهش حاضر خبرگان موسسه اعتباری کوثر در شهر شیراز به تعداد 3 نفر می‌باشد. تکنیک مورد استفاده جهت رتبه‌بندی عوامل در پژوهش حاضر danp می باشد. باتوجه به مقادیر وزن های نهایی به دست آمده برای هر معیار، مشاهده می‌شود که معیار بیرونی با وزن نهایی 0.303 اولویت اول، معیار کارکنان با وزن نهایی0.254، اولویت دوم، معیار انگیزه با وزن نهایی 0.225 اولویت سوم و معیار سازمان با وزن نهایی 0.208 اولویت چهارم را به خود اختصاص می‌دهند. در میان زیر معیارها نیز رضایت مشتری با با وزن نهایی 0.115، بالاترین الویت و ساختار سازمانی با وزن نهایی0.026 پایین ترین الویت را در ایجاد سرمایه فکری سبز در موسسه اعتباری کوثر به خود اختصاص داده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها