• واکاوی عوامل موثر بر دورکاری منابع انسانی مبتنی برتکنیک فراترکیب

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 476
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 08132641501

  واکاوی عوامل موثر بر دورکاری منابع انسانی مبتنی برتکنیک فراترکیب

  هدف از اجرای این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر دورکاری منابع انسانی با رویکرد فراترکیب از انواع روش‌های فرا مطالعه است. در پژوهش حاضر با به‌کارگیری رویکرد مرور سیستماتیک و فراترکیب کیفی، به تحلیل نتایج و یافته‌های محققین قبلی پرداخته و با انجام گام‌های هفت‌گانه روش ساندلوسکی و باروسو، مدل مفهومی عوامل مؤثر بر دورکاری منابع انسانی دسته‌بندی‌شده است. بر اساس کدگذاری سه مرحله‌ای این عوامل در 3 مقوله اصلی و 96 کد محوری تحلیل و دسته‌بندی شدند. به‌منظور سنجش پایایی و کنترل کیفیت مطالعه حاضر از روش کاپا استفاده شد.

  ضریب کاپا محاسبه‌شده برابر با 0.660 بوده که در سطح توافق معتبر قرارگرفته است. نتایج نشان دادند عوامل مؤثر بر دورکاری منابع انسانی شامل؛ عوامل ساختاری، عوامل رفتاری و عوامل زمینه ای بودند. استفاده از ابزارهای دیجیتالی منافع بی‌شماری را برای سازمان ها و مراکز و نهادها به دنبال خواهد داشت. ازجمله توسعه دورکاری در راستای افزایش توان و قدرت ســازمان در انتخاب بهینه ی نیروی کار در ســطح جامعه و حرکت به سمت شایسته سالاری، کمک به مهاجرت معکوس افراد و مدیریت مصارف منابع انسانی، انرژی، زمان و مکان می‌باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها