• نگرش اخلاقی به مدیریت دانش در حوزه بازرگانی در شرکت پیشگامان یزد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 457
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  نگرش اخلاقی به مدیریت دانش در حوزه بازرگانی در شرکت پیشگامان یزد

  سیستم مدیریت دانش یکی از مرسومترین انواع مدیریت در عصر حاضر است چرا که به دلیل نوع بافت و ساختار آن، نه تنها اشخاص بلکه گروهها را نیز قادر به اشتراکگذاری و بکارگیری دانش جمعی و اصولی برای کسب اهداف بازرگانی می نماید. این مطالعه به روش توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی نگرش اخلاقی به مدیریت دانش در حوزه بازرگانی انجام شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که ارائه و تایید وظایف اشخاص در سازمانها ممکن است از سوی فرهنگ بازرگانی صحیح کسب شود.

  اصول اساسی و اخلاقی بازرگانی در واقع ارزش های بازرگانی را نشان می کند؛ ارزشها، وسعت اخلاقیات یا نهایتا رفتار غیر اخلاقی را بازتاب میکنند؛ بنابراین فرهنگ بازرگانی غالب را ارائه می کنند. کشورهای غربی اداعا دارند که هم به ارزشهای سنتی توجه دارند و هم به پذیرش ارزشهای جدید فرهنگهای دیگر در نظام ارزشی خود تکیه دارند. قبول این مبانی و اصول در سایر فرهنگ ها با تغییراتی در نظام ارزش بازرگانی در یک راستا قرار دارد، در حالی که هم چنین برای کشف و پذیرش اخلاقیات در مناطق دیگر هم مورد نیاز هستند. در عصر جهانی شدن، حفظ آگاهی فرهنگی ملی جهت حفظ ارزشهای بازرگانی و رقابتی بودن دارای اهمیت بوده و نمیتواند دست کم گرفته شود. همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اخلاق در این شرکت دارای همبستگی مثبتی با مدیریت دانش سازمانی و فرایندهای آن بوده و مدیریت صحیح دانش سازمانی می تواند موجب بهبود و ارتقاء برخود مناسب در میان کارکنان باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها