• تطبیق استراتژی های مدیریت منابع انسانی با مشاغل سازمانی (براساس مدل نوردهاگ)

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 895
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  چگونگی مدیریت منابع انسانی سازمان، با توجه به ویژگی های متفاوت نیروی انسانی  و نقشی که در پیاده سازی استراتژی های تدوین شده ایفا می کنند، بسیار حائز اهمیت می باشد. در این مقاله با بهره گیری از  مدل اقتصادی نوردهاگ و در نظرگرفتن استراتژی کاهش هزینه در سازمان، به کمک مطالعه میدانی انجام گرفته شده، به تفکیک ویژگی های مشاغل و دسته بندی آنها به کمک دو مولفه«نوع تخصص» و   «سنجش پذیری» پرداخته شده است. جهت مطالعه میدانی از سه سازمان که در حوزه های فناوری اطلاعات (تکنولوژی محور)، معدن (دانش محور) و در نهایت یک سازمان خدماتی استفاده شده است. در مرحله نخست به کمک چک لیست در هر یک از سازمان ها، مشاغل سازمانی که بیشترین هماهنگی را با مدل فوق داشتند تعیین و به کمک دو مولفه مورد بحث در  چهار بخش دسته بندی گردیدند. در مرحله دوم با توجه به تفکیک مشاغل، تعداد 100 پرسشنامه میان مدیران در سطوح مختلف سازمانی توزیع و در نهایت 90 پرسشنامه جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری گردید. در این مقاله پس از جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر موارد مطرح شده در مدل نوردهاگ، الگویی جهت تطبیق انواع کارکردهای مدیریت منابع انسانی اعم از برنامه ریزی نیروی انسانی، استخدام، آموزش، کنترل و پاداش کارکنان با  توجه به جایگاه و ارزش هریک از مشاغل در سازمان ها ارائه شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها