• شبکه های نوآوری در اقتصاد هزینه مبادله

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 914
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   چند بعدی بودن مفهوم نوآوری، شناسایی و فهم آن را با مشکل مواجه ساخته است. به نظر میرسد در میان زمینه های مختلف تحقیقی مرتبط با نوآوری همچون رفتارشناسی، علوم اجتماعی، رفتار سازمانی و مدیریت، اقتصاد و ... میبایست برنامه پژوهشی را انتخاب نمود که بهتر بتواند بعد میانرشتهای نوآوری را پشتیبانی نماید. انتخاب چهارچوب تحلیلی اقتصاد هزینه مبادله برای بررسی مفهومی نوآوری، به دلیل میان رشته ای بودن این برنامه پژوهشی، به نظر از کارایی بیشتری برخوردار است. در این مقاله با پذیرش مبادله به عنوان واحد تحلیل، مبادلات و ساختارهای بدیل در زمینه نوآوری به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته اند. بر مبنای ویژگی های آن دو، مدل مفهومی جهت حداقل کردن هزینه مبادله در تعاملات مربوط به نوآوری ارائه شده است. در پایان نیز به برخی دلالت های مدل مطرح شده در حوزه سیاست گذاری اشاره شده است. مقاله تاکید دارد شبکه ها به عنوان ساز و کاری ترکیبی مابین بنگاه و بازار، قابلیت سازماندهی دسته های معینی از مبادلات را دارند. ویژگی مهم این مبادلات عدم اطمینان بالا و لزوم رقابت و همکاری توامان است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها