• پیش بینی نقش فناوریهای پیشرفته پیل سوختی در توسعه پایدار ایران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 1087
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   رشد روزافزون استفاده از منابع تجدیدناپذیر فسیلی، محدودیت این منابع و مشکلات زیست محیطی ناشی از بکارگیری آنها سبب مطرح شدن انرژیهای نو و تجدیدپذیر به عنوان منابع تامین انرژی آینده گردیده است. در این میان پیش بینی می شود که هیدروژن با توجه به ویژگی های خاصی که دارد سهم قابل توجهی از انرژی مورد نیاز نسل های آتی را تامین کند تا آنجا که صاحب نظران عصر آتی را متعلق به هیدروژن و فناوریهای مربوط به آن می دانند. فناوری پیل سوختی که در آن هیدروژن طی واکنش شیمیایی با اکسیژن به الکتریسیته و حرارت تبدیل می شود، به سبب مزایایی نظیر راندمان بالا، دامنه گسترده تولید، سازگاری با محیط زیست و عدم آلودگی صوتی یکی از بهترین گزینه های تولید انرژی الکتریکی در آینده محسوب می گردد. با توجه به پیچیدگی و بین رشته ای بودن این فناوری و کاربردهای گسترده نظامی و غیر نظامی آن و همچنین تاثیرات مختلف آن بر اقتصاد انرژی، محیط زیست، حمل و نقل و صنایع بزرگ و اساسی کشور، توسعه این فناوری نگاهی آینده نگر را ایجاب می کند. مقاله حاضر با هدف پیش بینی فناوری پیل سوختی در ابتدا به حوزه های معاصر این فناوری، جهت گیری ها و بازارهای آینده آن در جهان پرداخته است. سپس چالش های پیش روی فناوری های مذکور در توسعه پایدار ایران آینده را با استفاده از روش های نظرسنجی از خبرگان، پنل تخصصی و سناریوسازی مورد بررسی قرار داده است و در نهایت بر اساس نتایج بدست آمده مسیر آینده این فناوری را در چهار بازار ارائه نمایشی، اولیه، میانه و نهایی ترسیم کرده است. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها