• ارائه مدل کیفی شتاب فرآیند تجاری سازی فناوری های ساخت داخل محصولات با رویکرد حمایت دولتی مورد کاوی چند شرکت خصوصی ایرانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 947
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  تجاری سازی محصولات حاصل از تحقیق و توسعه، عامل تضمین بقا و ارتقا توان شرکت های خصوصی داخلی است. ماهیت خاص هر یک از فناوری ها و اشاعه آنها، پیچیدگی فرآیندهای مرتبط با بازار،موفقیت فرآیند تجاری سازی را در این گونه شرکت ها با مشکلات متعددی مواجه می سازد. سوالات زیر در این زمینه مطرح می باشند: الگوی فرآیند موفق تجاری سازی فناوری در ایران چکونه است؟ آیا حمایت دولتی از این فرآیند باعث تسهیل آن می گردد؟ این حمایت ها به چه روش هایی و در چه مقاطعی باید صورت پذیرند؟ اثربخشی این حمایتها چگونه است؟در این مقاله برای پاسخگویی به سوالات مذکور،10 شرکت داخلی که در طی دوره ده ساله موفق به تجاری سازی محصولات حاصل از این تحقیق و توسعه خود با حمایت دولت شده بودند، انتخاب گردیدند.سپس با استفاده از ترکیبی از روشهای مصاحبه نیمه ساخت یافته با مدیران این شرکت ها و حامی دولتی مربوطه و تحلیل محتوای متون گزارش های فنی، صورت جلسات موجود و مکاتبات انجام شده، داده های مرتبط با سوالات تحقیق به منظور مورد کاوی گذشته نگر شرکت های مذکور جمع آوری گردیدند. پس از آن با استفاده از نظریه بنیادین،داده های به دست آمده از کل شرکت ها تجزیه و تحلیل، طبقه بندی و ارتباطات بین آنها مشخص گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که حمایت دولت نقش اساسی در موفقیت فرآیند تجاری سازی فناوری در شرکت های مزبور داشته است. همچنین بر اساس این نتایج، فرآیند تجاری سازی به صورت 3 فرآیند کلی شامل فرآیندهای خلق ایده، توسعه فناوری، بازاریابی و فروش، شناسایی و زیر فرآیندها و ارتباطات فرآیندی آنها مشخص گردید. همچنین روش های حمایت دولتی در 4 گروه کلی مالی، ارتباطی، دستیابی به دانش فنی و بازارسازی، شناسایی و هر یک به چند زیر گروه طبقه بندی گردیدند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها