همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی نتایج اصلاح ناشی از بکارگیری فیلتر کالمن بر مدل ماسکینگام

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1004
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   در غالب موارد دقت شبیه سازی ها بعلت بروز خطا و اثر آن در نتایج کاهش می یابد. خطا عمدتا در دو رسته زیر ظاهر می شود: رسته اول؛ خطای ناشی از اطلاعات که خود به دو صورت خطای برداشت و خطای دستگاه ظاهر می شود. رسته دوم؛ شامل خطای مدلسازی می باشد. یکی از روش های کاهش خطای مدل، بکارگیری فیلتر کالمن است. امروزه روش های توسعه یافته کالمن در بسیاری از سیستم های با فضای حالت خطی و غیر خطی و با تابع توزیع خطای دلخواه بکار گرفته می شود. در این مقاله با استفاده از فیلتر کالمن در فضای حالت خطی، نتایج مدل ماسکینگام که جهت یک بازه 63.2 کیلومتری از رودخانه در حد واسط بامدژ و حرمله بکار گرفته شده است، اصلاح می شود. برای این منظور در بازه مذکور مدل ماسکینگام مناسب ایجاد شده است. نتایج حاصل از فیلتر مدل فوق با روش های کاملا وفقی مقایسه شده و گویای توانایی ملموس و قابل توجه فیلتر کالمن در کاهش خطای محاسبه نسبت به خطای برداشت است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها