• معرفی انواع مکانزیم های گسیختگی شمع در خاک های روانگرا

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1629
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

   یکی از مباحث مهمی که در طراحی شمع ها مطرح است اجرای آن در خاک های نامناسب از جمله خاک ماسه ای اشباع و در نتیجه آن بحث احتمال وقوع روانگرایی خاک تحت بارهای لرزه ای است. در این نوع خاک ها تحت بارهای لرزه ای مقاومت برشی خاک کاهش ناگهانی یافته، خاک روانگرا شده و تغییر شکل های قابل توجهی می یابد. به موجب این تغییر شکل ها نیروهای مخربی به شمع ها وارد می آید که در صورت عدم طراحی و اجرای نامناسب در این نوع خاک ها حتی باعث گسیخته شدن شمع ها می شود. بر این اساس چندین مکانیزم خرابی برای شمع ها معرفی شده است که در این مقاله ضمن اشاره به آن ها، به دو مکانیزم محتمل خرابی که از سایر مکانیزم ها بیشتر مورد توجه بوده و گسیختگی شمع ها را در خاک های روانگرا توضیح می دهند، بیان شده است: مکانیزم خمشی شمع و مکانیزم ناپایداری کمانشی شمع. در هر یک از این حوزه ها بحث های متنوعی صورت گرفته که از مشاهدات محلی و آزمایشگاهی حاصل شده اند. در این مقاله به بیان علل و نحوه شکل گیری گسیختگی شمع های مدفون در خاک های روانگرا پرداخته و مهمترین نتایج بدست از مکانیزم های گسیختگی شمع اشاره می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها