• بررسی پترولوژیکی و ژئوشیمیایی سنگ های ولکانیکی میوسن شمال خروانق - شرق دستجرد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 961
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   منطقه مورد مطالعه در طول های جغرافیایی 08¢ 46° تا 25² 13¢ 46° شرقی و عرض های جغرافیایی 43¢ 38° تا 46¢ 38° شمالی در شرق روستای دستجرد از توابع شهرستان خروانق، استان آذربایجان شرقی واقع شده است. این منطقه بر اساس تقسیم بندی مناطق ساختاری ایران بخشی از زون البرز غربی – آذربایجان محسوب می شود. به نظر می رسد خروج توده های ولکانیکی منطقه پیامد فاز کوهزایی آسترین بوده و به علت بیرون آمدن از داخل رسوبات میوسن و استقرار در بالای واحدهای مذکور، و وجود آنکلاوهایی از رسوبات در داخل توده جوانتر از این واحد های رسوبی می باشد. این توده های ولکانیکی بعلت مقاومت در برابر عوامل فرسایشی اغلب بصورت ستیغهای بلند و خشن در منطقه رخنمون دارند. با توجه به مطالعات صحرایی و نتایج پتروگرافی، حجم اصلی سنگ های منطقه مورد مطالعه، تراکی آندزی بازالت بوده و بقیه شامل تراکی بازالت و تراکی آندزیت می باشد. از لحاظ پتروگرافی سنگ های منطقه دارای بافت میکرولیتی با زمینه جریانی و با فنوکریستهای پلاژیوکلاز (آندزین  –الیگوکلاز)، کلینوپیروکسن، اکسی هورنبلند و اکسی بیوتیت می باشند. زمینه میکرولیتی این فنوکریستها را دور می زند و حالت جریانی نشان می دهد. کانی های ثانویه در این سنگ ها عبارتند از کلسیت و کانی اپاک. براساس مطالعات ژئوشیمیایی این سنگ ها جزء سری ماگمایی آلکالن سدیک بوده که در محیط تکتونیکی قوسهای ماگمایی پس از تصادم بوجود آمده اند. نمودارهای عنکبوتی و الگوی عناصر  reeنشان دهنده هم ماگما بودن این سنگها است. غنی شدگی از عناصری مانند rb ,ba , tb , u, k می تواند در ارتباط با فرآیند متاسوماتیسم گوشته یا آلایش با پوسته قاره ای باشد. در مرز کنتاکت توده ولکانیک با رسوبات آهکی مارنی کانی های دگرگونی مجاورتی تشکیل شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها