• ماهیت دگرسانی های هیدروترمال « زون (پس قلعه-درکه)، شمال تهران»

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 873
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  زون کانی سازی پس قلعه-درکه با روند شمال باختر- جنوب خاور در شمال تهران قرار دارد. محدوده مورد نظر، قسمتی از حوضه آتشفشانی-رسوبی البرز مرکزی است که تناوبی از فعالیت های آتشفشانی زیردریایی، باعث تشکیل مجموعه سنگ های گدازه ای و آذر آواری ترشیاری شده است. محدوده های دگرسان در این راستا، از منطقه دربند محل قرارگیری معدن متروکه پس قلعه (دگرسانی اصلی) شروع می شود. کمربند دگرسانی ناحیه ای سه زیر زون دگرسانی را شامل می شود که عبارتند از 1-پس قلعه-درکه 2- ولنجک-توچال 3-درکه-کارا. این زون دگرسانی با زون های دگرسانی سیلیسی-آرژیلی (زون استرینگر) و زون های پروپیلیتی در اطراف آن مشخص می گردد. هرکدام از این زیر زون ها کنترل گسلی دارند. مطالعات اخیر که روی پتروگرافی و کانی -شناسی زون های دگرسانی و رابطه آنها با ردیف چینه شناسی سری سبز انجام شده نشان داد که الف) دگرسانی های مذکور مربوط به بخش زیرین سری سبز (عصو توفی پایین) می باشد. ب(  دگرسانی سیلیسی-آرژیلی با ساختار استوکورکی توسط دگرسانی پروپلیتی احاطه شده و بر روی آنها سنگ های آتشفشانی غنی از سیلیس ثانوی و بطور موضعی ژاسپیلیت پوشیده شده است. ج) اپیدوزیت گسترده در آندزیت های پروپلیتی شده توسعه یافته است. د) سولفورزایی پراکنده در زون استرینگر دیده می شود. تمامی این شواهد نشان از وجود یک سیستم سولفور متراکم در این منطقه دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها