• بررسی سرولوژیک توکسوپلاسموزیس در معلولین ذهنی مراکز توانبخشی استان مازندران سال 1381

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 978
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  سابقه و هدف: بررسی های سرولوژیک نشان می دهد که آلودگی به توکسوپلاسما در تمام دنیا وجود دارد توکسوپلاسموزیس بیماری مشترک انسان و دام بوده که انسان از طریق مختلف به آن آلوده می شود. تماس با حیوان آلوده، مصرف مواد غذایی آلوده و انتقال از مادر به جنین مهمترین راه های انتقال می باشد. بدلیل تنوع راه های آلودگی، میزان آلودگی در گروه های اجتماعی و شغلی متفاوت می باشند. بمنظور تعیین میزان آلودگی به توکسوپلاسموز در معلولین ذهنی مراکز توانبخشی مازندران مطالعه حاضر صورت گرفت. مواد و روشها: برای تعیین میزان آلودگی در جمعیت معلولین ذهنی تحت پوشش بهزیستی استان مازندران در یک مطالعه توصیفی و مقطعی از مجموع 650 نفر معلول نگهداری شده در ده مرکز شبانه روزی تحت پوشش مراکز بهزیستی استان مازندران 336 نفر بصورت تصادفی انتخاب شدند. از نمونه ها 5 سی سی خون تهیه شد. سرم آنها جدا گردید و رقت 50/1 تهیه شد. با استفاده از روش ایمونوفلوئورسانس غیرمستقیم وجود یا عدم وجود آنتی بادی در آن تعیین گردید. از سرم هایی که مثبت بودند، رقت های 100/1، 200/1، 400/1، 800/1 و 1600/1 تهیه گردید و مجددا با روش ایمونوفلوئورسانس غیرمستقیم مورد آزمایش قرار گرفتند و تیتر مثبت آن تعیین گردید و شیوع در نمونه و فاصله اطمینان آن برآورد گردید. یافته ها: تحقیق روی 336 نفر از معلولین مراکز توانبخشی استان مازندران که 161 نفر از آنان پسر و 175 نفر از آنان دختر بودند نشان داد که میزان آلودگی (وجود آنتی بادی در سرم) در مجموع 77.4 درصد (ci: 72.9% - 81.9% 95%)، آلودگی پسران 73.3 درصد دختران 81.1 درصد، بود. اختلافی بین میزان آلودگی در مراکز مختلف وجود نداشت. نتیجه گیری: میزان آلودگی در معلولین ذهنی مراکز توانبخشی مازندران با افراد معمولی اختلافی ندارد بنابراین توکسوپلاسموز بعنوان مشکل خاص در مراکز توانبخشی مورد نظر نمی باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها