همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی اثر قرص لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در درمان یبوست عادتی در بالغین مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان قائم مشهد (مطالعه پایلوت)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 3285
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  با توجه به نقش احتمالی پروبیوتیک ها در بهبود علائم معدی-روده ای، در این مطالعه اثر قرص لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بر یبوست عادتی در بالغین بررسی و اثرات آن با دارونما مقایسه شد. در این مطالعه، بیمارانی که با شکایت یبوست به درمانگاه گوارش بیمارستان قائم مشهد مراجعه کرده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. افرادی که معیارهای ورود به مطالعه را نداشتند و مواردی از قبیل ibs، اختلالات مکانیکال ناحیه آنورکتال، عدم تحمل به لاکتوز، کنار گذاشته شدند. به بیماران به طور تصادفی و دوسوکور به مدت یک ماه هر هشت ساعت دارو یا دارونما داده شد. یک ماه پس از اتمام دوره درمان، تمامی افراد دوباره از نظر وجود یا عدم وجود علائم یبوست مورد پرسش قرار گرفتند. میزان پاسخ به درمان و عوارض جانبی در هر دو گروه بررسی شد. در گروه دریافت کننده دارو، 13 نفر (50%) پاسخ کامل به درمان، 6 نفر (23.1%) پاسخ نسبی به درمان و 7 نفر (26.9%) عدم پاسخ به درمان داشتند. در گروه دریافت کننده دارونما، 6 نفر (40%) پاسخ کامل، 2 نفر (13.3%) پاسخ نسبی و 7 نفر (46.7%) عدم پاسخ به درمان داشتند (p=0.388). در گروهی گه دارو مصرف کردند، 5 نفر (19.2%) و در گروهی که دارو نما مصرف کردند 1 نفر(6.7%) دچار عوارض شدند (p=0.38). پس از اتمام دوره درمان در گروه دریافت کننده دارو، 2 نفر (7.7%) و در گروه دارونما، 1 نفر (6.7%) برگشت علائم را ذکر کردند. از نظر آماری در مطالعه حاضر اختلاف معناداری بین دو گروه دریافت کننده دارو و دارونما از نظر میزان پاسخ به درمان پیدا نشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها