• تاثیر نوآوری سازمان بر روی استراتژی سازمانی و نقش میانجی ریسک پذیری سازمان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/22
  • تعداد بازدید: 104
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  تاثیر نوآوری سازمان بر روی استراتژی سازمانی و نقش میانجی ریسک پذیری سازمان

  نواوری بدون شک از مهترین ابزار های مدریت در بازار های رقابتی است که می تواند که می تواند اهرم مهمی در دست مدریت باشد این پژوهش به دنبال یافتن نقش نوآوری بر روی استراتژی های سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی گری ریسک پذیری است به این منظور داده های 120 شرکت بین سال های 1390 الی 1398 جمع آوری شد که شامل 960 سال مالی می شود و به روش همبستگی و با استفده از رگرسیون خطی مورد ازیابی قرار گرفت.

  پس از جمع آوری داده ها با برنامه ایویوز مورد تحلیل قرارگرفت نتایج حاصله نشان داد که بین بین نوآوری و استراتژی سازمانی با درنظر گرفتن نقش نقش ریسک پذیری سازمان به عنوان میانجی رابطه منفی و معنا داری وجود دارد همین طور بین نوآوری و استراتژی سازمانی نیز رابطه منفی و معناداری وجودارد از طرفی بین نوآوری و ریسک پذیری ارتباط معنادارای وجود ندارد پس می توان عنوان کرد میزان ریسک پذیری شرکت ها می تواند رابطه بین نواوری و استراتژی سازمانی را تعدیل کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها