• اثربخشی درمان هیجان مدار بر تعارض زناشویی زوجین

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/09/03
  • تعداد بازدید: 100
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  اثربخشی درمان هیجان مدار بر تعارض زناشویی زوجین

  هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان هیجان مدار بر تعارض زناشویی زوجین بود. جامعه پژوهش شامل تمامی زوجین متاهل حوزه های علمیه ی قزوین در سال 1400 بود که از این میان تعداد 32 نفر از کسانی که نمره بالایی را در پرسشنامه تعارضات زناشویی ( mcq ) بدست آورده بودند؛ به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند و به روش گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند و جلسات درمان هیجان مدار، طی 10 جلسه به گروه آزمایش ارئه شد ولی گروه کنترل هیچگونه درمانی را دریافت نکردند.

  ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه تعارضات زناشویی (ثنایی،ذاکر و براتی، 1387 ) بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی، با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. یافته ها نشان داد که گروه درمانی مبتنی بر هیجان باعث کاهش تعارضات زناشویی زوجین شده است (0.01>p) . نتایج پژوهش گویای اهمیت تاثیر درمان هیجان مدار بر روی زوجین متعارض بوده و استفاده از این شیوه درمانی توانسته است تغییرات تعارضان زناشویی زوجین را تبیین نماید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها