• بررسی تاثیر تنوع جنسیتی بر بروز تقلب در صورتهای مالی با توجه به نقش تعدیلگر مالکیت دولتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/08
  • تعداد بازدید: 74
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر حضور مدیران زن در هیئت مدیره بر بروز یا کاهش تقلب مالی با توجه به نقش تعدیلگر ساختار مالکیت است. پژوهش حاضر به لحاظ روش همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خلال سالهای 1396 تا 1400 بوده و نمونه آماری به روش غربالگری برابر با 120 شرکت تعیین شد. روش بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها رگرسیون چندمتغیره خطی با استفاده از الگوی داده‌های تابلویی است.

  نتایج نهایی تحقیق نشان می‌دهد که نسبت بالاتر حضور زنان در ترکیب هیئت مدیره تاثیر  منفی و معناداری بر بروز تقلب در گزارشگری مالی در شرکتهای فعال در بورس تهران دارد. همچنین مشخص شد که با دولتی شدن ساختار مالکیت، این تاثیرگذاری کاهش می یابد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم