همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی رابطه بین ارتفاع تاج موج شکن سنگریزه ای از تراز فوقانی بستر آن و نشست نسبی موجشکن، تحت اثر بار دینامیکی زلزله

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/04/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/04/01
  • تعداد بازدید: 633
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  رفتار لرزه ای موجشکن های سنگریزه ای، به دلیل این واقعیت که پس از وقوع خرابی حاصله از زلزله، می توان با اضافه نمودن مصالح مناسب آن را به حالت اولیه اش بازگردانید، تاکنون مورد توجه کمی قرار گرفته است. در این مطالعه به بررسی عملکرد این نوع سازه های خاکی در برابر نیروهای لرزه ای ناشی از زلزله و تحلیل رابطه بین میزان نشست نسبی تاج و ارتفاع موج شکن پرداخته شده است. با استفاده از نرم افزار تفاضل محدود flac2d، شش مدل عددی، با در نظر گرفتن ارتفاع های متفاوت برای تاج موج شکن از بستر آن، مدل سازی گشته و میزان نشست نسبی تاج موج شکن، اندازه گیری شده است. این نتیجه حاصل گشته است که میزان نشست نسبی تاج موج شکن سنگریزه ای یک رابطه غیرخطی با میزان ارتفاع تاج موج شکن، از تراز روی سطح بستر آن دارد و آهنگ افزایش میزان نشست نسبی در برابر مقدار ارتفاع تاج موج شکن از بستر، خطی نمی باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها