همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی تاثیر کسر حجمی فاز گاز در تشکیل رژیم جریان اسلاگ افقی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/01/01
  • تعداد بازدید: 799
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در مطالعه حاضر با شبیه سازی عددی جریان دو فازی در کانال افقی توسط نرم افزار متن باز اپن فوم، با شرط مرزی سرعت ثابت برای ورودی و شرط مرزی فشار ثابت برای خروجی، به بررسی این موضوع پرداخته شده است که با افزایش کسر حجمی فاز گاز، زمان تشکیل رژیم جریان اسلاگ و همچنین مکان تشکیل اسلاگ با چه نسبتی رشد می کند، همچنین بررسی شده است که برای کسر حجمی های مختلف با افزایش سرعت فاز گاز مکان تشکیل اسلاگ به چه صورتی تغییر می کند. همچنین طول اسلاگ های تشکیل شده برای کسر حجمی های مختلف بررسی شده و با مقاسیه طول اسلاگ تشکیل شده برای دو زمان مختلف با اختلاف زمانی (0.1(sدر کسر حجمی 0.5 مشاهده شده است که نسبت طول اسلاگ تقریباً دو برابر شده است. سطح مشترک بین دو فاز از روش حجم سیال (vof) تعقیب شده است. همچنین برای ثابت درستی شبیه سازی عددی به صحت-سنجی مدلسازی با کارهای انجام شده معتبر قبلی پرداخته شده است.

   

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها