• بررسی شرایط همساز با اقلیم به منظور کاهش مصرف انرژی مطالعه موردی: خانه مشروطیت اصفهان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 1012
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  اگرچه در جهان معاصر پایداری و توسعه پایدار مباحثی نوین هستند اما با جستجو در معماری سنتی ایران درمی یابیم که در تمدن ایران پایداری از دیرباز مورد توجه بوده است این رویکرد در معماری سنتی ایران باگرایش به سمت پایداری بوم شناختی راه حل های بسیار منطقی و همساز با اقلیم را جهت دستیابی به این ابداع نموده است. پیشینیان ما برای رفع نیازهای خود در برخورد با محیط زیست بسیار آگاهانه عمل نموده و با استفاده از عناصر کارکردی نوین زمان خویش و بدون لطمه به محیط زیست از کمترین امکانات بومی بهترین بهره را برده اند لذا اقلیم و شرایط آب و هوایی نقش بسیار مهمی را در زندگی انسان ها ایفا می کنند این نقش در طراحی خانه و بناها و شکل دهی به سکونتگاه های انسان ها بسیار بارز است. هدف از پژوهش بررسی تطابق و عدم تطابق معماری سنتی در طراحی، قرارگیری و کاربرد مصالح با شرایط اقلیمی حاکم بر شهر اصفهان می باشد بدین منظور طی دوره آماری 1951 تا 2011 از روش اولگی که یک روش زیست اقلیمی ساختمانی می باشد و یکی از کیلوگرام ها که شرایط آسایش فیزیولوژیکی انسان را ارزیابی می کند بهره گیری شده است و متناسب با آن ازداده های ایستگاه هواشناسی سینوپتیک اصفهان طی دوره آماری 1551 تا 2011 استفاده شده است که متناسب با این روش از عناصر اقلیمی حداکثر و حداقل دما، حداکثر و حداقل رطوبت نسبی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که شرایط آب و هوایی شهر اصفهان که گرم و خشک می باشد، لذا در ماه هایی که در محدوده ی تنش سرمایی بوده به منظور همساز بودن بنا با اقلیم در خانه ی مشروطیت از تدابیری چون: قرار دادن تالار زمستان نشین رو به جهت خورشید، کم کردن وسعت بازشوها، استفاده از گچ و آجر به دلیل ظرفیت حرارتی بالا و کشیدگی شمالی-جنوبی بهره گیری شده و در ماه هایی که در محدوده ی بالای مرز آسایش (وضعیت گرم) قرار دارند استفاده از حیاط مرکزی، حوض برای تعدیل دما و پوشش گیاهی برای ایجاد سایه استفاده شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها