• آنالیز نیروهای ضربه ناشی از برخورد سازه های فولادی مجاور هم و نقش این نیروها در تشکیل مفاصل پلاستیک در اعضای سازه در هنگام زلزله

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 878
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  وجود سه شرط اساسی نظیر وقوع زمین لرزه و عدم رعایت درز انقطاع کافی بین دو سازه مجاور و تفاوت در مشخصات دینامیکی دو سازه، منجر به برخورد دو سازه مجاور در اثر ارتعاشات غیرهمفاز آنها می شود. نیروهای ضربه ناشی از برخورد که گویی به صورت نیروهای جانبی اضافی پیش بینی نشده در طراحی سازه، به تراز کف طبقات وارد می شوند، می توانند پاسخ های دو سازه مجاور را تشدید کنند. بدین منظور قاب های خمشی فولادی 3 و 5 و 8 و 12  طبقه در قالب جند مدل (مدل های 3-5 و 8-3 و 12-5 و 8-12 طبقه مجاور هم) مورد آنالیزهای تاریخچه زمانی غیرخطی با استفاده از شتابنگاشت های السنترو و طبس و ناغان قرار گرفته اند و به منظور شبیه سازی ضربه، المان اتصالی gap (رفتار صرفا فشاری) در تراز کف طبقات تعبیه شده است. برای در نظر گرفتن رفتار غیر خطی مصالح از مفاصل پلاستیک آیین نامه fema356 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در تمامی مدل ها، حداکثر نیروهای ضربه از پایین ترین تراز به سمت بالاترین تراز برخورد از یک روند افزایشی تبعیت می کند، به طوری که این نیرو در تراز بام سازه کوتاه تر (تراز بحرانی) به حداکثر مقدار خود می رسد. در همین تراز، مقایسه ماکزیمم شتاب مطلق ایجاد شده در دو دیافراگم کف مجاور در قبل و بعد از ضربه، با استفاده از ضریب تشدید شتاب مطلق، نشان می دهد که در تمامی مدل ها و به ازای هر سه زلزله، این ضریب برای سازه بلندتر مقدار بزرگتری را داراست و دیافراگم های کف سازه بلندتر، شتاب های بزرگ و شرایط بحرانی تری را تجربه خواهند کرد. بررسی وضعیت مفاصل غیرخطی در قبل و بعد از ضربه نیز نشان می دهد که پدیده ضربه در وارد شدن تغییر شکل ها از ناحیه الاستیک به ناحیه پلاستیک، نقش بسزایی دارد که نتیجه آن، تشکیل مفاصل پلاستیک جدید می باد. همچنین، پدیده ضربه، تغییر شکل های پلاستیک قبلی در حالت بدون ضربه را باز هم افزایش می دهد که نتیجه آن، کاهش سطح عملکرد می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها