• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 667
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  یکی از مواردی که مورد توجه برنامه ریزان و مهندسان رودخانه می باشد، این است که در شرایط سیلابی، تراز بستر رودخانه ها چگونه تغییر می کند. شایان ذکر است که در هنگام سیلاب، جریان به اندازه ای شدید است که اندازه گیری مستقیم شرایط بستر یا رژیم انتقال رسوب بسیار دشوار خواهد بود (هر چند که غیرممکن نیست). البته این مشکل با مدل سازی تحلیلی قابل بررسی می باشد. فرآیند تراز کاهی باعث ناپایداری رودخانه ها می شود و این ناپایداری باعث تغییراتی در خصوصیات هیدرولیکی و مورفولوژیکی رودخانه می شود چنانچه جلوی این تغییرات گرفته نشود خسارات زیادی را موجب می شود. هدف اصلی این مقاله، توسعه مدل تحلیلی جهت بررسی تغییرات تراز بستر رودخانه در هنگام وقوع سیلاب می باشد. به دست آوردن جواب های تحلیلی برای معادلات تغییر تراز بستر، کاری بسیار دشوار و اغلب غیرممکن است. با وجود این اگر فرض شود که جریان شبه پایدار می باشد، با ساده سازی های انجام شده، حل تحلیلی این معادلات ممکن خواهد بود. این مدل قادر است فرآیند تغییرات تراز بستر را در شرایط سیلابی به دست آورد. در این مدل، غیریکنواختی ذرات نیز با استفاده از تابع پنهان شدگی در نظر گرفته شده است. در این مقاله با استفاده از حل معادلات حاکم، متغیرهای مجهول شامل پارامترهای هیدرولیکی جریان، تراز سطح بستر رودخانه در هر زمان از شروع سیلاب به دست می آید. مقایسه مدل با داده های آزمایشگاهی یک مطابقت خوب بین مدل و داده های آزمایشگاهی را نشان می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها